Jimbolia – Teren intravilan – S=44000 mp – 2 fronturi stradale / Jimbolia – Urban land – S=44000 sqm – 2 street fronts

€660.000

Utilități

 • 2 fronturi stradale
 • apa curenta
 • Asfalt
 • Canalizare
 • Curent
 • Front cale ferata
 • Gaz

Detalii

RO:

Orașul Jimbolia este situat în Câmpia Banatului, la contactul dintre Câmpia Timișului si Câmpia Mureșului. Se află la intersecția unor căi de comunicație ce fac legătura dintre România și Serbia, fiind și punct de frontieră feroviar și rutier la granița dintre cele două țări. Orașul este legat de Timișoara prin DJ 59A și linia ferată Kikinda (SR) – Jimbolia – Timișoara. 

Infrastructura:

Căile rutiere care radiază dinspre orașul Jimbolia asigură, astfel, trei debușee importante: spre Timișoara și mai departe spre restul țării, al doilea spre Serbia prin punctul de trecere a frontierei Jimbolia și al treilea spre Ungaria, prin Sânnicolaul Mare și punctul de trecere a frontierei de la Cenad. Asadar, trei direcții majore care asigură o bună accesibilitate orașului spre spațiul european

Distante rutiere (auto): 

 • Timisoara: 50 minute
 • Punct de trecere a frontierei Jimbolia (spre Serbia): 10 minute
 • Punct de trecere a frontierei Cenad (spre Ungaria): 45 minute
 • Punct de trecere a frontierei Nadlac (spre Ungaria): 1h 20 minute

Industrie:

Profilul industrial al orașului rămâne dominat de industria ușoară (încălțăminte, confecții, textile), după care urmează industria electrotehnică și electronică, industria mecanică, industria maselor plastice.

În industria orașului lucrează 58% din populația activă. Sectorul terțiar, care cuprinde toată gama serviciilor, are o pondere de 38%.

Industria reprezinta cel mai important sector al economiei orasului Jimbolia, avand in ultimii ani cele mai semnificative contributii la dezvoltarea economica a orasului si a comunelor din vecinatate. Astfel, in anul 2014, industria contribuia cu 82% la volumul total al cifrei de afaceri, iar numarul salariatilor ajungea la 2519 persoane, reprezentand 72,1% din totalul acestora.

Cresterea in importanta a acestui sector, se datoreaza in cea mai mare parte prezentei unor importanti investitori straini in oras dupa anul 2000 (din Germania, Elvetia, SUA, Japonia), atrasi de pozitia favorabila a orasului in raport cu granita de Vest a tarii, forta de munca disponibila, relatiile interumane si inter-etnice agreabile si deschiderea si preocuparea autoritatilor locale de a incuraja investitiile straine. Astfel, dacă până în anul 2006, profilul industrial al orașului era dominat de industria ușoară (încălțăminte, confecții), în ultimii ani se observă o orientare a acestuia spre industria electrotehnică și electronică și industria mecanică. 

În industria electronică și electrotehnică, cele mai importante întreprinderi sunt: S.C.Sumida România (investiție germană în componente electronice), SC Wittronic SRL (investiție elvețiană în subansamble electronice), S.C. Kabelsysteme–Hatzfeld SRL (investiție germană în cabluri pentru sisteme audio și video) 

Industria auto și mecanică este prezentă în Jimbolia prin firmele: S.C. Johnson Controls SRL (investiție americană în subansamble auto), firmă care a cumpărat vechea S.C. CRH România, păstrând însă brandul CRH, SC Richard Halm SRL (investiție germană în pompe hidraulice), SC Faulhaber Motors Romania SRL (investiție germană în micromotoare)

Alături de marii actori din industriile de vârf menționate mai sus, în Jimbolia sunt concentrate și numeroase alte întreprinderi, în special mici și mijlocii, în domenii cu tradiție, cum sunt industria de prelucrare a maselor plastice, reprezentată de fabrica de nasturi „Venus”, ce funcționează din anul 1921, industria pielăriei și încălțămintei – S.C. Ilian Shoes SRL, S.C. Csiszar Shoe Tex Co SRL, SC. Mitica Italia SRL, industria textilă și a confecțiilor reprezentată de Societatea Cooperativa „Viitorul” (confecții îmbrăcăminte) și S.C. Erich Hertzog SRL (corturi) și industria alimentară – S.C. Can-Leo SRL, S.C.Vaiova SRL (morărit și panificație).

Demografie:

Conform recensământului efectuat în 2011, populația orașului Jimbolia se ridică la 10.808 locuitori

IM Imobiliare ofera spre vanzare in Jimbolia teren intravilan in suprafata de 44.000 mp;

 • Clasificare teren: intravilan                                                                                                                                                                                                 
 • Regim de inaltime aprobat prin certificat de urbanism: 12 m (P; P+E; P+M)                                                                                                           
 • Terenul are 2 fronturi stradale: -52 si 100 metri liniari                                                                                                                                                 
 • Utilitati: curent, apa, canalizare, gaz                                                                                                                                                                                   
 • Acces asfaltat                                                                                                                                                                                                                         
 •  Acces cale ferata pana pe platforma.

Terenul este pretabil pentru activitati industriale (hale depozitare, fabrici), dar poate fi transformat si in parcele de teren rezidential.

Pentru informatii                                                                                                                                                                                                                  Raul – IM Imobiliare – 0720.023.592

EN:

The town of Jimbolia is located in the Banat Plain, at the contact between the Timișului Plain and the Mureșului Plain. It is located at the intersection of communication routes connecting Romania and Serbia, being also a railway and road border point on the border between the two countries. The city is connected to Timișoara via DJ 59A and the railway line Kikinda (SR) – Jimbolia – Timișoara.

Infrastructure:

The roads radiating from the city of Jimbolia thus ensure three important outlets: to Timișoara and further to the rest of the country, the second to Serbia through the border crossing point Jimbolia and the third to Hungary, through Sânnicolaul Mare and the border crossing point from Cenad. So, three major directions that ensure a good accessibility of the city to the European space

Road distances (by car):

 • Timisoara: 50 minutes                                                                                                                                                                                                       
 • Jimbolia border crossing point (to Serbia): 10 minutes                                                                                                                                             
 • Cenad border crossing point (towards Hungary): 45 minutes                                                                                                                               
 • Nadlac Border crossing point (towards Hungary): 1h 20 minutes

Industry:

The industrial profile of the city remains dominated by the light industry (shoes, clothing, textiles), followed by the electrotechnical and electronic industry, the mechanical industry, and the plastics industry.

58% of the active population works in the city’s industry. The tertiary sector, which includes the whole range of services, has a weight of 38%.

The industry represents the most important sector of the economy of the city of Jimbolia, having in recent years the most significant contributions to the economic development of the city and the neighboring communes. Thus, in 2014, the industry contributed 82% to the total turnover, and the number of employees reached 2519 people, representing 72.1% of their total.

The increase in the importance of this sector is mostly due to the presence of important foreign investors in the city after the year 2000 (from Germany, Switzerland, USA, Japan), attracted by the favorable position of the city in relation to the western border of the country, available labor force, agreeable inter-human and inter-ethnic relations and the openness and concern of local authorities to encourage foreign investments. Thus, if until 2006, the industrial profile of the city was dominated by light industry (shoes, clothing), in recent years it has been oriented towards the electrotechnical and electronic industry and the mechanical industry.

In the electronic and electrotechnical industry, the most important companies are: S.C. Sumida Romania (German investment in electronic components), SC Wittronic SRL (Swiss investment in electronic subassemblies), S.C. Kabelsysteme–Hatzfeld SRL (German investment in cables for audio and video systems)

The automotive and mechanical industry is present in Jimbolia through the companies: S.C. Johnson Controls SRL (American investment in automotive subassemblies), the company that bought the old S.C. CRH Romania, but keeping the CRH brand, SC Richard Halm SRL (German investment in hydraulic pumps), SC Faulhaber Motors Romania SRL (German investment in micromotors)

Along with the big players in the top industries mentioned above, in Jimbolia are also concentrated numerous other enterprises, especially small and medium ones, in fields with tradition, such as the plastics processing industry, represented by the „Venus” button factory, which has been operating since 1921, the leather and footwear industry – S.C. Ilian Shoes SRL, S.C. Csiszar Shoe Tex Co SRL, SC. Mitica Italia SRL, the textile and clothing industry represented by Societatea Cooperativa „Viitorul” (clothing) and S.C. Erich Hertzog SRL (tents) and the food industry – S.C. Can-Leo SRL, S.C. Vaiova SRL (milling and bakery).

Demography:

According to the census carried out in 2011, the population of the city of Jimbolia amounts to 10,808 inhabitants

IM Imobiliare offers for sale in Jimbolia urban land with an area of ​​44,000 sqm;                                                                               

 • Land classification: urban                                                                                                            
 • Height regime approved by urban planning certificate: 12 meters (P; P+E; P+M)                             
 • The land has 2 street frontages: -52 and 100 linear meters                                                        
 • Utilities: electricity, water, sewage, gas                                                                                              
 • Asphalted acces                                                                                           
 • Railway access to the platform.                                                                                                         
 • The land is suitable for industrial activities (storage halls, factories), but it can also be transformed into residential land plots.

For extra info:                                                                                                                                                                                                                        Raul – IM Imobiliare – 0720.023.592

 • ID: 9055
 • Published: octombrie 27, 2022
 • Last Update: noiembrie 9, 2022
 • Views: 233